Nieruchomości

Firma RoMAN zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami od 2002 roku i od tego czasu posługujemy się najwyższymi standardami w zarządzaniu. Dbamy szczególnie o odpowiedni dobór pracowników i firm z którymi współpracujemy.

Firma powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku zarządzania nieruchomościami. Obecnie zarządzanie musi być oparte na pełnym profesjonalizmie i wiedzy merytorycznej. Wiąże się
z administrowaniem, obsługą księgową, prawną i nadzorem technicznym.

Proponowanymi usługami pragniemy zainteresować wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, developerów oraz inne podmioty.

Szczególną uwagę poświęcamy nieruchomościom mieszkaniowym i komercyjnym. Nieruchomości powinny przynosić zyski i zaspokajać potrzeby właścicieli.
Dlatego też proponujemy odpowiednią obsługę nieruchomości typu:
•    handlowe
•    biurowe
•    magazynowe i przemysłowe
•    inne